1. Operatorem strony szajnmag.pl jest Fundacja Szajn z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 115/44, 02-707. KRS: 0000851971, NIP: 5213902539.
  2. Strona szajnmag.pl umożliwia wsparcie działalności Fundacji za pomocą przekazania darowizny online obsługiwanej przez serwisy Stripe oraz Przelewy24. Darowizna może być:

a) jednorazowa – umożliwiającą jednorazowe przekazanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji;

b) cykliczna – umożliwiającą regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji przez czas nieokreślony (do czasu dokonania rezygnacji, o której mowa w ust. 8 poniżej).

  1. Przekazywanie darowizn jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Dokonanie darowizny, o której mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej, możliwe jest poprzez formularz wpłat odsyłający do strony operatora płatności. Po kliknięciu “wpłacam” należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
  3. Metody przekazania darowizny to płatności kartami Visa, MasterCard lub innymi metodami płatności obsługiwanymi przez serwis Przelewy24.
  4. W przypadku, gdy zdecydujesz się na dokonywanie darowizny cyklicznej, tym samym wyrażasz zgodę na regularne, comiesięczne pobieranie przez operatora płatności ze wskazanej karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej kwoty darowizny.
  5. Polityka prywatności: Wpłacając darowiznę wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi darowizny, jak również zgadzasz się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji Szajn. Zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kwotę darowizny,, które są gromadzone i szyfrowane (więcej w Polityce prywatności)
  6. Polityka zwrotów: Każdy darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. To na wypadek, kiedy pieniądze trafią do nas przez przypadek. W celu uzyskania zwrotu napisz do nas na adres: [email protected]. Pieniądze zwrócimy Ci maksymalnie w ciągu 30 dni. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”.
  7. Polityka rezygnacji: Jeśli chcesz zrezygnować z płatności regularnych, możesz to zrobić pisząc na adres:  [email protected]. W treści wiadomości należy wpisać: (1) imię i nazwisko lub nazwę oraz (2) adres e-mail (który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych). Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zakończenie regularnej darowizny”.
  8. Bezpieczeństwo: Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL, dokładnie tak jak Twój bank. Dane Twojej karty płatniczej są bezpośrednio pobierane przez zaufanych operatorów Stripe i Przelewy24 i nie są przetwarzane przez Fundację Szajn.