Kiedy zakładałyśmy magazyn internetowy „Szajn” w 2017 roku, chciałyśmy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla głosów, które nie wybrzmiewają wyraźnie w przestrzeni publicznej. Każdy_a może do nas napisać – wspieramy głównie debiutantki_ów, które_rzy potrzebują wskazówek i odwagi – dla nas wszystkie doświadczenia, jakimi możecie się z nami podzielić, są równie ważne. Chcemy mówić o potrzebach młodego pokolenia, które mierzy się z nie zawsze zrozumianymi przez społeczeństwo problemami. Wierzymy też, że fajnie jest popełniać błędy – nie ma w naszej społeczności miejsca na hejt.

Normalizujemy to, co antykomercyjne i niepopularne w polskich mediach, a dotyczy każdej z nas. Nadrzędnymi wartościami, jakie nam przyświecają i od których nigdy nie odejdziemy, są inkluzywność i wzajemne wsparcie – chcemy być starszymi siostrami, które zawsze Was wysłuchają i którym możecie powierzyć swoje sekrety. Nie zgadzamy się na mizoginię, seksizm, homofobię, transfobię, ableizm, rasizm i wszelkiego rodzaju wykluczenia.

Od 2020 roku działamy jako Fundacja Szajn. Nagrywamy webinary, prowadzimy podcast „Szajn na Głos!” i warsztaty LUSTro – przychodzimy do mieszkanek mniejszych miejscowości i dajemy koleżeńską platformę do rozmowy o wulwach, relacjach z ciałem, zdrowiu intymnym. Planujemy rozszerzyć naszą warsztatową działalność wiedząc, że prawdziwa zmiana odbywa się wewnątrz wspierającej się społeczności. Istniejemy także w mediach społecznościowych, gdzie powstała kolektywna mozaika twórczości naszych czytelniczek.

Działamy dzięki wsparciu prywatnych darczyńców, którzy wierzą w nasze wartości (m.in. spółka MagoVox,). Nasze współprace są zawsze transparentne. Sądzimy, że aktywizm jest pracą, a nieodpłatna praca jest niesprawiedliwa. Chcemy móc w przyszłości wynagradzać nasze autorki, czerpać wiedzę od ekspertek i szajnować w całej Polsce!

– Ania, Kasia, Karola, Anot, Krysia i Basia

Sza(j)nujemy to, kim jesteśmy, co oznacza, że szanujemy się nawzajem i doceniamy to, co robimy, niezależnie od formy.

Nasze działania prowadzimy zgodnie ze Statutem Fundacji Szajn.

Szczegóły naszych działań i rozliczeń finansowych znajdziesz w poniższych sprawozdaniach:

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie z działalności 2020