Niektórzy naukowcy twierdzą, że zaczniemy wymierać już w przyszłym pokoleniu. Jeśli nie zginą wszyscy, to powiedzmy 80%. Na pewno nie przetrwa nasza cywilizacja.1

Stoimy w obliczu globalnej katastrofy ekologicznej. Trwa szóste masowe wymieranie gatunków oraz okres gwałtownych zmian klimatu, spowodowanych przede wszystkim ludzką działalnością. Temperatura na Ziemi jest o ponad 1°C wyższa niż w okresie przed rewolucją przemysłową, a szansa na pozostanie poniżej limitu 1,5°C określonego w porozumieniu paryskim jest niewielka. Prognozy pokazują, że zmierzamy ku co najmniej 3°C ocieplenia.

My, nasze dzieci oraz inne gatunki doświadczymy, a w wielu miejscach już doświadczamy, konsekwencji tych zmian w postaci powodzi, pożarów oraz ekstremalnych warunków pogodowych, mogących doprowadzić do klęsk nieurodzaju i poważnych konfliktów społecznych. 

Czas na wątpliwości się skończył. Najwyższy czas działać i wywrzeć presję na rządach i korporacjach, by podjęły zdecydowane kroki w obliczu trwającej katastrofy.

Stoimy obecnie przed większym i poważniejszym wyzwaniem niż przytoczone przykłady. Mówimy o kwestii przetrwania naszego gatunku. Ruch Extinction Rebellion, w skrócie XR, to bunt przeciwko trwającemu szóstemu wymieraniu w historii planety oraz grożącej nam katastrofie klimatycznej.2

Kim jesteśmy?

Extinction Rebellion to oddolny ruch społeczno-polityczny wspierany przez świat nauki. W maju 2018 r. XR został formalnie powołany przez aktywistów działających na rzecz walki z kryzysem klimatycznym. W październiku 2018 r. 100 naukowców poparło założenia i działania ruchu. Zbiegło się to z ogłoszeniem raportu IPCC3 (Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu) działającego przy ONZ, będącego analizą tysięcy badań i prac naukowych. Wynika z niego, że aby uniknąć globalnej katastrofy i upadku ziemskiej cywilizacji, musimy emisje gazów cieplarnianych zredukować o połowę do 2030 r. i całkowicie je wyeliminować do 2050 r. XR rozpoczął akcje mające na celu dotarcie do rządzących z hasłem: mówcie prawdę o stanie klimatu. W kwietniowych protestach 20 tys. osób blokowało centrum Londynu, główne skrzyżowania były nieprzejezdne, protesty trwały wiele dni, aresztowano ponad tysiąc osób.4

W Extinction Rebellion nie nazywamy się antykapitalistami, anarchistami, socjalistami czy jakkolwiek inaczej, nie uważamy, żeby to było konieczne (ale wszyscy, którzy chcą kierować się naszymi zasadami i wartościami, są mile widziani). Nasze społeczeństwo potrzebuje przebudowy. Zmiany klimatyczne muszą być priorytetem dla rządu i społeczeństwa. Pilnie potrzebujemy modyfikacji systemu dystrybucji bogactwa i władzy (zmiany, która jest czasami nazywana rewolucją). Przebudowa ta staje się procesem ciągłym, kształtowanym przez to, jak dobrze możemy współpracować, ufać sobie nawzajem i dać wszystkim głos. W ten sposób Extinction Rebellion tworzy holokrację!5

Czego chcemy?

Domagamy się od rządów i mediów, by informowały i edukowały. Mówcie prawdę – to nasze główne hasło. Działajcie teraz – to drugi postulat skierowany głównie do władz, by te podjęły natychmiastowe i radykalne działania. Żądamy zredukowania emisji dwutlenku węgla do zera netto do 2025 r.6

  1. Domagamy się informowania i edukowania, poprzez media i szkoły , o zagrożeniach wynikających z ocieplenia klimatu i zniszczenia środowiska naturalnego. Domagamy się pełnego i wyczerpującego informowania społeczeństwa o działaniach, które muszą być podjęte przez państwo, obywateli, samorządy i przedsiębiorstwa. Domagamy się prowadzenia polityki klimatycznej opartej o aktualny stan wiedzy naukowej.
  2. Domagamy się by polskie władze, wspólnie z innymi krajami, natychmiast rozpoczęły efektywne działania prawne i polityczne prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera netto w 2025 roku. Domagamy się reformy gospodarki w takim kierunku, by zasoby odnawialne były eksploatowane w tempie pozwalającym na ich całkowite odtwarzanie się.
  3. Spełnienie tych żądań wymaga wysiłku całego społeczeństwa o skali i intensywności porównywalnej do mobilizacji w obliczu wojny. Dzisiejsze rządy nie są wystarczająco zdeterminowane do podejmowania zdecydowanych, szybkich i długoterminowych działań niezbędnych do ratowania Ziemi. Dlatego domagamy się udziału społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji, na przykład w formie panelu obywatelskiego.7

Co robimy?

Tworzymy Niestosujący Przemocy Masowy Ruch Nieposłuszeństwa Obywatelskiego.

Działania Extinction Rebellion mogą być podzielone, na trzy typy. Większość naszych protestów, na różnym poziomie, przyjmie formę wszystkich trzech. Najczęściej jednak konkretny typ będzie miał wiodące znaczenie.

  1. Destabilizacja – wywołanie zakłóceń systemowych, w celu osiągnięcia naszych żądań, poprzez zbiorowe nieposłuszeństwo
  2. Apel – aby poinformować opinię publiczną i zjednoczyć ludzi, zarówno na procesie jak i przez media
  3. Wizja – pięknymi, kreatywnymi działaniami zademonstrowanie przyszłości, jakiej pragniemy8

Jak to robimy?

Działamy bez przemocy. Jedynie metodą pokojowych działań jesteśmy w stanie wprowadzić trwałe prospołeczne zmiany. Nigdy nie wiążę się to z żadną przemocą fizyczną, co ważniejsze zakłada okazanie szacunku drugiej stronie, aby podtrzymać więź międzyludzką oraz zwiększyć prawdopodobieństwo rozwiązanie konfliktu politycznego. Wykazano, że ta taktyka skuteczniej prowadzi do radykalnych, trwałych zmian, niż konwencjonalne kampanie (petycje, lobbing) lub przemoc.

Działamy jawnie. Nie jesteśmy zamaskowanymi ludźmi tłukącymi okna, nie jesteśmy agresywni. Jesteśmy widoczni i bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.

Działamy bezpośrednio. Zamiast czekać, aż inni wprowadzą zmiany za pomocą głosowań i lobbingu, dążymy do zmiany dynamiki władzy bezpośrednio przez bezpośrednie fizyczne działania. Doprowadzamy do sytuacji dylematu, wymuszając na władzach opowiedzenie się za konkretnymi rozwiązaniami, używając obecnie panującej dynamiki rządzenia przeciwko nim. Jeśli pozwolą na kontynuację, zdobędziemy rozgłos. Jeśli podejmą decyzję o aresztowaniach, ryzykują, że obserwatorzy precedensu, zainspirowani odwagą i poświęceniem pokojowo nastawionych manifestantów, przyłączą się do nich.

Czy naprawdę coś zmieniamy?

Zakłócenia systemu działają. Szczególnie w przypadku, gdy istnieje zagrożenie doprowadzenia do społecznych lub gospodarczych zaburzeń. Władze będą zmuszone zdecydować, czy przedyskutować i spełnić wymagania, czy pozwolić na kontynuację zakłóceń.9

Problemem szóstego wymierania i zmianami klimatycznymi zainteresowali się media i politycy, temat przebił się na pierwsze strony gazet. Oddziały XR powstały na całym świecie, w tym również w Polsce. Wymiernym efektem jest to, że parlament brytyjski ogłosił środowiskowy i klimatyczny stan wyjątkowy. Ogromne osiągnięcie. Po raz pierwszy na świecie państwo przyznaje, że zmiany klimatu to zagrożenie, z którym trzeba walczyć i to w sposób radykalny. To samo zrobiły Szkocja, Walia, Irlandia i Katalonia. Co ważne, cały czas dołączają kolejne miasta: Genewa, Mediolan, Neapol, Lubeka, Kilonia, Vancouver, Ottawa, Oakland, San Francisco, a nawet jedna z dzielnic czeskiej Pragi. W Polsce grupy XR działają już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Słupsku, Szczecinie, Łodzi, Opolu, Zielonej Górze, Koszalinie.

W Polsce Extinction Rebellion udało się wywrzeć trwałą zmianę w polityce tak dużej firmy jak mBank. Tak po naszych działaniach wypowiedział się prezes mBanku Cezary Stypułowski: ,,Przeżyłem kilka tygodni temu demonstrację pod budynkiem centrali w związku z naszym udziałem w emisji obligacji spółki Enea i nie chcę powtórki. Chcemy przekierować bank na finansowanie projektów ekologicznych(…)”10.

To nie jest jednorazowa manifestacja, czy stowarzyszenie osób podejmujących bezpośrednie działanie przeciwko pojedynczemu celowi, to MASOWY BUNT. To znaczy, że będzie trwał wszędzie, dopóki postulowane żądania wymierzone w rząd, nie zostaną spełnione. Jest wymierzony w system, nie w poszczególne osoby.

Nasze zasady i wartości

To one rządzą wszystkim, co robimy i co się dzieje w naszym imieniu. Pamiętaj, że działamy jawnie. Nie jesteśmy zamaskowanymi ludźmi tłukącymi okna, nie jesteśmy agresywni. Jesteśmy widoczni i bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.

Chcemy zmian systemowych, tak aby służył on kolejnym siedmiu pokoleniom. W celu zrealizowania naszych postulatów mobilizujemy 3,5% populacji, działając w strukturze niehierarchicznej, zdecentralizowanej, otwartej na każdą i każdego, kto wyznaje nasze wartości. W Extinction Rebellion unikamy obwiniania i zawstydzania: żyjemy w toksycznym systemie, ale żadna jednostka nie jest temu winna. Podejmujemy działania poprzedzone nauką, namysłem i dobrym przygotowaniem. Uczymy się od innych ruchów, a także z własnych doświadczeń. Jesteśmy pokojowym ruchem, działamy bez przemocy. Każdy, kto przestrzega powyższych podstawowych zasad i wartości, może podjąć działania w imieniu Extinction Rebellion Polska!

Dołącz do Rebelii!

Żyjemy w przełomowym momencie w historii ludzkości. Planeta poradziła już sobie z pięcioma wielkimi wymieraniami, człowiek z ani jednym. Jeżeli nasz gatunek ma przetrwać, system, w którym żyjemy, musi ulec zmianie. Stoimy na rozdrożu – albo człowiek zmieni sposób, w jaki postrzega swoją bytność na Ziemi, albo Ziemię utraci. Bądź z nami podczas historycznych wydarzeń, które będą miały miejsce już we wrześniu podczas Tygodnia Rebelii! Świat się zmienia, a Ty możesz mieć na to wpływ, możesz kreować rzeczywistość. Rewolucja jest blisko, to jest czas na podjęcie decyzji: Czy staniesz po stronie życia? Czy po stronie zagłady?

Dołącz do Rebelii już dzisiaj tutaj: https://link.do/1eyq4

Cały manifest Extinction Rebellion Polska znajdziesz tutaj: www.extinctionrebellionpl.wordpress.com

Bądź z nami na bieżąco na Facebooku: @XRPolska

Oraz Instagramie: @extinctionrebellionpolska/

Odwiedź także międzynarodową stronę XR i zobacz naukowe podstawy naszego ruchu: https://rebellion.earth/

Love & Rage

1 https://przekroj.pl/spoleczenstwo/extinction-rebellion-czyli-bunt-przeciwko-wymieraniu-robert
2 https://www.facebook.com/pg/XRPolska/about/?ref=page_internal
3 https://www.ipcc.ch/sr15/
4 https://przekroj.pl/spoleczenstwo/extinction-rebellion-czyli-bunt-przeciwko-wymieraniu-robert
5 https://www.facebook.com/XRPolska/
6 https://przekroj.pl/spoleczenstwo/extinction-rebellion-czyli-bunt-przeciwko-wymieraniu-robert
7 https://extinctionrebellionpl.wordpress.com/?fbclid=IwAR2kohpq_mmtR_-BpD0RelFTVrdi7dMcUlWI7S9V8Y0J7FCykl_KVHwFnFA
8 https://cutt.ly/nwsj8vs
9 https://cutt.ly/nwsj8vs
10 https://www.green-news.pl/229-mbank-enea-energetyka-stypulkowski?fbclid=IwAR1U6Qa4OC6O9VRWkbs1wjMD-Dfp-tH5gBUeYY3XJJu2sBM6LRDAg9RtTVE


Autorzy tekstu:  Extinction Rebellion Polska – oddolny ruch społeczny aktywnie i bezprzemocowo sprzeciwiający się systemowi prowadzącemu do wymierania. Rebelia przeciw zagładzie.
Instagram: @extinctionrebellionpolska
www: @extinctionrebellionpl
Facebook: @XRPolska

Opracowanie: Jadwiga Klata (18) – lubi popsute zamki w toaletach i rzeczowniki pisane wielką literą. Jeśli akurat nie siedzi w teatrze, robi rewolucję na Ludzkim Archipelagu – swoim blogu.
Instagram: @ludzkie_wyspy
Facebook: @ludzkiarchipelag

Autorka ilustracji: Kasia Pustoła – ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych oraz Uniwersytet Warszawski, co uczyniło ją kulturoznawcą i grafikiem. Aktywistka w Extinction Rebellion. Chciała po studiach zajmować się już tylko sztuką ale zajęła się kryzysem klimatycznym zaniepokojona przyszłością swojego kota i reszty gatunków.
Instagram: @kasiapustola
Behance: @kasiapustoab71