Tekst i ilustracje: Aleksander Włodek, urodzony 26 sierpnia 1996 roku i od tego dnia poszukujący piękna oraz miłości.
Instagram: @aleksander.wlodek