8 marca 2021 roku aktywistki działające na rzecz walki z wykluczeniem menstruacyjnym zjednoczyły siły i powołały Okresową Koalicję. 

KREW NAS ZALEWA!” – napisały w manifeście, który przedstawiły na konferencji prasowej w Warszawie, ogłaszając następne 12 miesięcy Rokiem Menstruacji.

W Polsce wokół miesiączki funkcjonuje wiele mitów i stereotypów. Według badań Kulczyk Foundation nawet co piątej Polce zdarza się nie mieć środków na zakup preferowanych, zapewniających komfort środków higieny. Tylko 68% kobiet deklaruje, że akceptuje fakt, że ma miesiączkę, a prawie 25% uważa, że kobiety nie powinny rozmawiać o miesiączce w obecności mężczyzn. Tyle samo kobiet jest zdania, że okres jest brudny.

https://okresowakoalicja.pl/

Okresowa Koalicja powstała, by położyć kres ignorowaniu kwestii menstruacji i zwrócić uwagę na palące problemy związane z brakiem świadomości, edukacji o miesiączce oraz ubóstwem menstruacyjnym

„Tworzymy Okresową Koalicję, aby w niedalekiej przyszłości każda osoba menstruująca miała dostęp do środków higieny, a następnie – do darmowych środków higieny. W Szajn wierzymy, że budowanie dziewczyńskich społeczności i ciałopozytywne edukowanie pomoże przełamać tabu dotyczące miesiączki” – uzasadniała wejście do Okresowej Koalicji Karola Kosecka z Szajn.

Okresową Koalicję tworzą:

Akcja Menstruacja, Szajn, Fundacja One Day, Fundacja Ja, Nauczyciel, Fundacja Pokonać Endometriozę, Grupa Ponton, Kulczyk Foundation, Moonka, Natalia Miłuńska miesiączka.com, Pani Miesiączka, Polski Czerwony Krzyż, Różowa Skrzyneczka, Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”.

https://okresowakoalicja.pl/

Co planuje Okresowa Koalicja?

  • umożliwienie dostępu do środków higieny menstruacyjnej kobietom i osobom menstruującym przebywającym w miejscach takich jak między innymi szkoły, domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki dla osób w kryzysie bezdomności, więzienia;
  • szerzenie wiedzy nt. miesiączki poprzez dystrybuowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów mających na celu wsparcie ich w rozmowach z dziećmi na tematy związane z miesiączką;
  • przełamywanie tabu menstruacyjnego w ramach akcji uświadamiających, spotkań, debat;
  • szerzenie wiedzy o ekologicznym aspekcie środków higienicznych poprzez publikacje oraz rozmowy z producentami na rzecz wprowadzania na rynek przyjaznych zdrowiu kobiet, jak również bezpiecznych dla środowiska artykułów higieny menstruacyjnej;  
  • nagłośnienie problemu ograniczonego dostępu do opieki ginekologicznej nastolatek_ków oraz lobbing na rzecz zmian w tym zakresie.

Bagatelizowanie tematu miesiączki w prostej drodze prowadzi do problemów zdrowia fizycznego.

Brak profilaktyki i odpowiedniej opieki może prowadzić do rozwoju infekcji i niebezpiecznych chorób jak endometrioza czy nowotwory.  Skutkiem braku edukacji i właściwej profilaktyki są też problemy zdrowia psychicznego: lęk i wstyd związane z próbą ukrycia okresu, utrudnienie lub brak możliwości wykonywania codziennych obowiązków lub uczestnictwa w życiu społecznym.

Konieczna do przełamania tabu i akceptacji swojego ciała jest wiedza i wspierający dorośli. Jak tłumaczy Basia Pietruszczak z Pani Miesiączka: – „Dojrzewającym dziewczynkom w dalszym ciągu brakuje informacji na temat miesiączki, a także wsparcia emocjonalnego w tym szczególnym czasie. Wśród dojrzewających nastolatek wiele o menstruacji rozmawia dopiero po tym, gdy dostanie pierwszą miesiączkę. To zdecydowanie za późno. Tymczasem rzetelnej miesiączkowej edukacji wymagają wszystkie osoby, które menstruują”. 

Podsumowanie ROKU MENSTRUACJI zaplanowano na 8 marca 2022. Aktywistki wierzą, że będzie to początek kompleksowych zmian w życiu publicznym i społecznym w Polsce w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym, a kolejne lata przyniosą długofalowe efekty ich działań.

 ____

Więcej informacji:

Strona Okresowej Koalicji:  www.okresowakoalicja.pl