Re-wilding the body to nowo powstający projekt fotograficzny, który porusza temat ciała jako ekosystemu i jego zwrotu ku naturze. Tytuł cyklu zaczerpnięty jest z eseju Chelsea’y Leiper Re-Wilding Bodies in the Anthropocene. Badaczka zastanawia się w nim nad możliwościami powrotu do „dzikiego” ekosystemu cielesnego w antropocenie, czyli epoce, którą sami stworzyliśmy, a w której przesuwa się granica między człowiekiem i naturą, co wpływa na nasze rozumienie „zdrowego ciała”. Przekonanie o doskonałości natury i kosmosu staje się coraz mniej aktualne, podobnie jak to o dążeniu do doskonałego ciała. W rzeczywistości istotą natury jest niedoskonałość, a piękno i harmonia ciał wzmacniane są przez to, co nieregularne, tajemnicze, dzikie.


Autorka tekstu i fotografii: Mada Zielińska – studentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, fotografka, szczególnie zainteresowana relacją natura-człowiek oraz kulturowymi rolami płciowymi w sztuce, obecnie współpracuje z warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.