Solastalgia to w wolnym tłumaczeniu smutek klimatyczny, rodzaj nostalgii, tęsknoty za ważnym miejscem, które zmienia się na naszych oczach, a ciągle w nim tkwimy. To lęk odczuwany w związku z gwałtownymi, niekorzystnymi zmianami środowiska. 

Ten termin zainspirował mnie do stworzenia cyklu ilustracji przedstawiających neologizmy związane z emocjami spowodowanymi przez zmiany klimatu. Do podążania tym tropem skłonił mnie też mój narastający niepokój odczuwany w związku z negatywnym wpływem działalności człowieka na środowisko naturalne. Interesowały mnie relacje między ludźmi a środowiskiem, w którym żyją, oraz to, jak antropogeniczne zmiany klimatu wpływają na nasze samopoczucie. Wraz z nasileniem się ich skali wzrosło też zapotrzebowanie na odpowiednią terminologię, nazywanie nowych koncepcji. 

Pierwsze wzmianki o interesujących mnie pojęciach znalazłam w pracach Glenna Albrechta, urodzonego w 1953 roku filozofa, byłego profesora zrównoważonego rozwoju na Murdoch University w Australii, autora książki o tytule Earth Emotions: New Words for a New World. Zajmuje się on badaniem wzajemnego wpływu na siebie środowiska naturalnego i człowieka oraz zebrał stale rozwijającą się listę nowych określeń na emocje wywołane zmianami klimatu. W moich ilustracjach staram się oswajać te uczucia poprzez tworzenie kompozycji do wybranych pojęć. 

Ilustracje są częścią dyplomu magisterskiego realizowanego w Pracowni Ilustracji u Tomasza Brody na ASP we Wrocławiu.

Ecoparalysis to uczucie paraliżu, niemocy i bezradności w związku z natłokiem negatywnych informacji o zmianach klimatycznych i skali problemu.

Eutierra to poczucie jedności, połączenia z naturą i Ziemią.

Eco-grief, co można tłumaczyć jako żałoba środowiskowa, to poczucie straty związane ze zmianami zachodzącymi w ważnym dla nas miejscu.

Global dread to przerażenie, strach o przyszłość Ziemi w dobie zagrożenia katastrofą ekologiczną.

Eco-anxiety to niepokój, lęk spowodowany szkodami wyrządzonymi środowisku naturalnemu.

Eco-nostalgia to pojęcie opisujące tęsknotę za doświadczeniem natury i minionych środowisk.

Soliphilia to umiłowanie do całokształtu natury i przez to poczucie odpowiedzialności za jego przetrwanie i ochronę.

Mermerosity to stan zaniepokojenia możliwą zmianą, zatroskanie o coś, co stanie się zagrożone, zanim jeszcze to nastąpi.

Imminania, czyli uczucie żalu, smutku z powodu tego, co zdarzy się w niedalekiej przyszłości.


Tekst i ilustracje: Anna Chlebowska – pochodzi z Nowej Soli, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się grafiką artystyczną, ilustracją i rysunkiem. W swoich pracach lubi podejmować temat relacji człowiek-natura, pojęcia krajobrazu i zmian klimatu.
Instagram: @sthfrmnth   
Behance: @annahachlebow   

Korekta: Anita Głowacka (24).

Publikacja jest częścią kampanii #KlimatNaZmiany koordynowanej w Polsce przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie. Kampania #KlimatNaZmiany („End Climate Change, Start Climate for change #ClimateOfChange – A Pan-European campaign to build a better future for climate-induced migrants, the human face of climate change” nr CSO-LA/2019/410-153) jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej oraz dotacji NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (umowa nr 5/PROO/1b/2020).